dr Arkadiusz Gierat:

I. Monografie
1) "Korporacyjne uprawnienia kontrolne wspólników spółek kapitałowych", Toruń 2010, ISBN 978-83-7285-549-7.

II. Artykuły
1) "Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spółek kapitałowych", Prawo Spółek 2001, nr 1, s. 13 - 19, ISSN 1426-2878;
2) "Zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń spółek kapitałowych w przepisach kodeksu spółek handlowych", Przegląd Sądowy 2001, nr 11-12, s. 127 - 142, ISSN 0867-7255;
3) "Pozycja prawna członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego przez grupę akcjonariuszy" w: "Kodeks spółek handlowych po pięciu latach", Acta Universitatis Wratislaviensis No 2842, Wrocław 2006, s. 671 - 680, ISSN 0239-661, ISBN 83-229-2694-4;
4) dwuczęściowy artykuł "Wybór członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w trybie głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy", publikowany w kolejnych numerach Monitora Prawniczego z 2006 r., tj. w nr 4 (s. 182 - 188) i w nr 5 (s. 242 - 247), ISSN 1230-6509;
5) "Problem dopuszczalności ustanowienia komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej" w: "Węzłowe problemy prawa handlowego", Szczecin 2007, s. 119 - 127, ISBN 978-83-924369-3-5;
6) "Charakter prawny władz nadzorczych w spółkach kapitałowych", Przegląd Sądowy 2008, nr 5, s. 122 - 133, ISSN 0867-7255;
7) "Wpływ obciążenia udziałów w spółce z o.o. na wykonywanie uprawnień korporacyjnych" w: "Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", Warszawa 2010, s. 84 - 93, ISBN 978-83-264-0687-4.

III. Glosy
1) Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 12, poz. 179, s. 623 - 626, ISSN 0867-1850;
2) "Pokrzywdzenie wspólnika jako podstawa powództwa o uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o." - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20.06.2001 r., I CKN 1137/98, Monitor Prawniczy 2003, nr 24, s. 1136 - 1142, ISSN 1230-6509.

Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com